در این روش کاربران نام کانال شما به همراه پرسش تمایل به جوین را مشاهده می کنند که در صورت موافقت وارد کانال شما میشوند ،در هنگام عضوگیری باید حتما از یک پست آخر جذاب استفاده نمایید و تا پایان ممبر گیری پست جدیدی اضافه نکنید ،اجازه دهید کاربران با فراغ بال کامل، کانال شما را بررسی کرده و تصمیم به ترک یا ماندن بگیرند،این موضوع به ده تا پانزده پست آخر شما بسیار وابسته است.

مزایا : ویو بالا  – واقعی بودن – قیمت مناسب
معایب :
ریزش بیشتر نسبت به نوتیفیکشن